Arbeid med jernbanen 14.-15. september

Bane NOR skal i helgen utføre viktig anleggsarbeid i Ski og ved Oslo S forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken og kan medføre noe støy.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Østfoldbanen er i denne perioden stengt mellom Oslo S og Ski, og videre ned til og med Halden (vestre linje) og til og med Kråkstad (Østre linje). For mer informasjon om alternativ transport, se Vys hjemmeside eller mobile apper (f.eks. Entur).

Bane NOR beklager ulempene dette kan medføre for de nærmeste naboene og de reisende.

Arbeidet starter 14.9 kl. 01.30 og slutter søndag 15.9 kl. 13.30

 

Oslo S
Ved Oslo S skal det utføres en rekke ulike arbeidsoperasjoner som etterfylling av pukk, sveising og kjerneboring. Det regnes ikke med at arbeidene vil være av vesentlig støyende karakter.

Ved Haven, nord for Bispegata skal det utføres skinnesliping på sporene. Dette arbeidet kan medføre noe støy for de nærmeste naboene.

Ski
På Ski stasjon skal det utføres ulikt jernbaneteknisk arbeid. På stasjonen skal det også leveres skinner som skal legges på den nye vestsiden av stasjonen og i Ski-morenen. I dagsonen nord for stasjonen skal grunnen stabiliseres (pakking) under nye spor som er bygget.

Det blir lite støy i forbindelse med arbeidet, men noe støy må påregnes.

Anleggsarbeidet helgen er en viktig brikke i arbeidet som fører frem til nye Follobanen. Bane NOR ser frem til å kunne tilby halvert reisetid Oslo-Ski, økt kapasitet i samspill med lokaltog på Østfoldbanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Har du spørsmål? 
Ta kontakt med oss på mail: follobanen@banenor.no
Dersom det haster er nabovakttelefonen åpen man-fre 16-22 og i helgene 11-16 på tlf. nummer: 459 75 212