Arbeid med jernbanen 12.-13. oktober

Bane NOR skal i helgen utføre viktig anleggsarbeid i Ski og ved Oslo S forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken og kan medføre noe støy.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Østfoldbanen er i denne perioden stengt mellom Oslo S og Ski, og videre ned til og med Halden (Vestre linje) og til og med Kråkstad (Østre linje). For mer informasjon om alternativ transport, se Vys hjemmeside eller mobile apper (f.eks. Entur).

Bane NOR beklager ulempene dette kan medføre for de nærmeste naboene og de reisende.

Arbeidet starter 12.10 kl. 01:30 og slutter søndag 13.10 kl. 14:00.

Oslo S
På Oslo S skal det kjøres skinnegående pakkmaskin på spor 17 for å stabilisere sporene. Det skal også etterfylles pukk. Dette kan medføre noe støy for de nærmeste naboene. 

Ski
I Ski skal det utføres jernbaneteknisk arbeid ved Ski stasjon og sør for Finstadtunnelen, blant annet skal det monteres fundamenter for sporvekselvarme. I Ski-morenen skal det monteres master for kontaktledninger. Denne helgen skal det også gjøres kvalitetskontroller av jernbanetekniske installasjoner. 

Arbeidet foregår i hovedsak på dagtid og kan medføre noe støy.

Merk at Infrastrukturdivisjonen skal modernisere jernbanen ved å utføre arbeid blant annet mellom Ski og Langhus. Berørte vil informeres direkte via SMS.

Anleggsarbeidet helgen er en viktig brikke i arbeidet som fører frem til nye Follobanen. Bane NOR ser frem til å kunne tilby halvert reisetid Oslo-Ski, økt kapasitet i samspill med lokaltog på Østfoldbanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Har du spørsmål? 
Ta kontakt med oss på mail: follobanen@banenor.no
Dersom det haster er nabovakttelefonen åpen man-fre 16:00-22:00 og i helgene 11:00-16:00 på tlf. nummer: 459 75 212