Viktig å sikre fremdriften i Follobaneprosjektet

Denne uken gjennomfører prosjektet møter med underleverandørene for å informere om situasjonen som har oppstått.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Siden utfordringene i fjor sommer, har Bane NOR og Follobaneprosjektet fulgt nøye med på entreprenørselskapet Condottes økonomiske utvikling. 8. januar i år begjærte selskapet konkursbeskyttelse for retten i Roma. Beskyttelsen er nå på plass med virkning frem til 18. mai 2018.

Dialog med underleverandørene
Som byggherre ønsker Bane NOR å følge opp alle underleverandørene i prosjektet. Det er i størrelsesordenen 100 underleverandører som jobber med Condotte på Follobaneprosjektet og de er i varierende grad påvirket av situasjonen.

- Noe av det viktigste for oss i Bane NOR og Follobaneprosjektet er å sikre fremdriften og minimalisere de økonomiske konsekvensene, både for prosjektet og de enkelte underleverandører, sier prosjektdirektør Per David Borenstein.

Møter hele uken
Forrige uke var ledelsen i Follobaneprosjektet i Roma i møte med Condotte. Der fikk de en gjennomgang av situasjonen. Etter turen til Italia, startet Follobaneprosjektet opp møter med underleverandørene for å sikre at de får den informasjonen de trenger.

- Det er viktig for oss å ha tett dialog med alle våre underleverandører som blir påvirket av denne situasjonen. I tillegg må vi ivareta helse, miljø og sikkerhet på anleggsplassene, påpeker Borenstein.

Bane NOR beklager usikkerheten
Det jobbes med å kartlegge de mulighetene Bane NOR har for å fortsette arbeidet uten for store konsekvenser. I tillegg er prosjektet i ferd med å få detaljert innsyn i Condottes utestående fordringer. På anleggsområdene pågår det fortsatt arbeid, selv om det er noe lavere aktivitetsnivå enn vanlig.

- Det vil trolig bli enkelte konsekvenser av dette, men det er for tidlig å si hvor store og hvilke konsekvenser det kan føre til. Bane NOR beklager at underleverandørene, som gjør et godt arbeid med Follobaneprosjektet, nå opplever usikkerhet rundt betaling fra totalentreprenøren som de har kontrakt med, avslutter Borenstein.

Condottes utfordringer
Det italienske selskapet Condotte har to av de fem totalkontraktene for bygging av Follobaneprosjektet. Kontrakten EPC D&B (innerste del av tunnelen mot Oslo sentrum) og kontrakten EPC Civil Oslo S (Innføring til Oslo S).

Den økonomiske situasjon deres som helhet har, siden sommeren 2017, ikke hatt den positive utviklingen man hadde håpet på. Hovedsakelig skyldes det at Condotte ikke har mottatt oppgjør fra andre prosjekter de har utført i andre land. Selskapets likviditet har som følge av dette, blitt anstrengt.

Konkursbeskyttelsen som Condotte nå har fått åpnet, er for å sikre at deres forhandlinger med bankene, som finansierer Condotte-konsernet, kan pågå uforstyrret i en periode på inntil 120 dager.
De har uttalt at de er i positive forhandlinger med bankene, men at det tar tid.