Vellykket sommerarbeid i Follobaneprosjektet

I seks uker denne sommeren har det vært stans i togtrafikken. Nå er trafikken i gang igjen og mye anleggsarbeid har blitt utført både ved Oslo S og i Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det har vært seks varme og travle uker i Follobaneprosjektet i sommer. Søndag 5. august var siste dag for sommerarbeidet og prosjektet går over i en ny fase.

Tunnel under Østfoldbanen
Ved Oslo S har en betongtunnel blitt dyttet inn under sporene til Østfoldbanen. Den ble bygget i to deler og store hydrauliske jekker ble brukt for å skyve den på plass. Tunnelen er totalt 82 meter lang, 9 meter høy, 13 meter bred og veier 7000 tonn. Jobben ble utført på under to uker, men forberedelsene har pågått helt siden februar. Det er første gangen denne metoden er blitt brukt på jernbanen i Norge. Fordelen med denne metoden er at man ikke får en stor åpen byggegrop og behovet for arbeid på eksisterende jernbaneanlegg blir dermed mindre.

God planlegging og god innsats fra de involverte hos entreprenørene og i byggeledelsen førte til at jobben ble utført godt innenfor tidsrammen.

Det er også utført mye annet arbeid i sommer. Blant annet viktig jernbaneteknisk arbeid langs hele strekningen mellom Oslo S og Bekkelaget, samt at arbeidet med bygging av den 600 meter lange betongtunnelen mellom Bispegata og Ekebergåsen pågått. Denne betongtunnelen er nå godt synlig fra Bispegata.

Forberedende arbeid ved Ski stasjon
Ved Ski stasjon har det i sommer blitt gjort forberedende arbeider slik at sporene kan legges om i sine nye posisjoner når vestre del av nye Ski stasjon tas i bruk. Sporområdet har derfor blitt gravd opp for å installere ny infrastruktur for kabler og dreneringssystemer. De eksisterende sporene er deretter lagt tilbake igjen slik at togtrafikken kan gå som normalt.

Togene kjører nå i et par uker med redusert hastighet av hensyn til reisekomforten for togpassasjerene. Dersom farten opprettholdes på vanlig nivå vil man oppleve at toget krenger noe mer enn vanlig. Dette er ikke farlig, men et resultat av at ballasten (steinene under skinnene) ikke har fått nok tid til å komprimeres. I løpet av et par uker vil imidlertid ballasten være komprimert nok til at farten igjen kan økes.

Arbeidet med støp av den 600 meter lange betongtunnelen under Middelalderparken vil fortsette utover sensommeren og høsten. I Ski fortsetter byggingen av blant annet plattformer og undergang for det som blir vestre del av nye Ski stasjon samt arbeidet ved tunnelportalen nord for Ski sentrum.