Tre av fire kontrakter tildelt på Follobaneprosjektet

Bane NOR ved Follobaneprosjektet har tildelt kontrakt for betongarbeid i Gamlebyen. Dette er den tredje av fire kontrakter som tildeles etter hevingen med den italienske totalentreprenøren Condotte.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto: Betongstøping ved Oslo S. Foto Gunnar Børseth/Bane NOR

Kontrakten for betongarbeid i området Klypen – Loenga er tildelt Veidekke entreprenør AS og har en verdi i underkant av 300 mill. kr. eks. mva. Dette er den andre av tre nye hovedkontrakter som tildeles som følge av at Bane Nor i januar 2018 hevet kontrakten for EPC Oslo S Civil med den italienske totalentreprenøren Condotte.

I tillegg har Bane NOR allerede tildelt kontrakt for området som var omfattet av kontrakt EPC Drill & Blast.

Betongarbeidene gjelder både ferdigstillelse av top- down løsning, med vegger og gulv, hvor fundamentering og toppdekket allerede er utført i tidligere kontrakter. Den omfatter også arbeider i åpen byggegrop med mer tradisjonell løsning.

Kontrakten, som er utførelsesentreprise basert på Bane NORs standardvilkår i NS8405, vil inngås ved månedsskiftet juli-august 2018 og arbeidene ferdigstilles sommeren 2019.

I området som var omfattet av kontrakt EPC Oslo S Civil er status følgende:

I området som var omfattet av kontrakt EPC Drill & Blast er status følgende:

  • Ekeberg UB (underbygning). Fullføring av tunellarbeidet med betongutstøpning, pumpestasjon og drenasjesystem. Denne kontrakten er tildelt AF Gruppen AS og har en verdi på rundt 400 mill. kr. eks. mva. Kontrakten skal undertegnes etter ferien.

Follobaneprosjektet er i dag nær 65% ferdig. Tunnelboringen med fire, store tunnelboremaskiner er 75% ferdig. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski får Nordens lengste jernbanetunnel.. I Ski er blant annet omleggingen av Østfoldbanen og nye Nordbyveien bro fullført og i sommer skal det blant annet legges flere nye spor. Prosjektet som er Norges hittil største innen samferdsel, bygges ut samtidig fra fem anleggsområder og skal etter planen være ferdig i desember 2021.