Inne i to store telt i Gamlebyen i Oslo graves hovedstadens historie frem

Uten de oppvarmede teltene hadde ikke arkeologene ved Follobaneprosjektet fått gjort jobben sin denne vinteren. Med mye snø og kulde er teltene uvurderlig for de rundt 40 arkeologene fra NIKU, som jobber med utgravningene av Oslos middelalderby.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Du har kanskje sett de store teltene som står midt i anleggsområdet til Follobaneprosjektet, mellom Ladegården og Barcode? Inne i teltene pågår det daglig stor virksomhet med å grave frem Oslos historie.

Follobaneprosjektet har bidratt med 100 millioner kroner til arkeologiske utgravinger i Gamlebyen, og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), har siden 2013 drevet utgravninger i forbindelse med Follobanen. Utgravningene er de største i hovedstaden på over hundre år, og de fyller mange hull i vår kunnskap om middelalderbyen og de som levde her.

Da vinteren satte inn for fullt i desember i fjor ble det en stor utfordring for arkeologene og arbeidet deres.
- Vi var avhengige av vintermatter og varmekabler. I tillegg snødde det hele tiden, så det var helt umulig å jobbe, forteller feltleder i NIKU, Kristine Ødeby.

Follobaneprosjektet har derfor satt opp to store oppvarmede telthaller, slik at arbeidet med utgravningene skal gå så smertefritt som mulig.
- Telthallen er helt avgjørende. Vi hadde ikke klart å jobbe her uten den. Dette gjør at vi kan jobbe på en stabil og vanlig måte, sier Ødeby.

Funn av kloakkrenner og båtdeler
Under utgravningene i Bispegata arbeider NIKU blant annet med å avdekke restene av middelalderens gateløp, etter all sannsynlighet det som på den tiden ble kalt Bispeallmenningen.
- I tillegg til fundamenter til flere hus, har vi funnet ovner, ildsteder, brønner og mange godt bevarte trerenner. Trerennene har antagelig både ført ferskvann fra Alnaelva ned til sentrum av byen, men også kanskje ført kloakken ut igjen, forteller Ødeby.

Langs siden av gateløpet ble det nylig også funnet et stort og uvanlig solid plankedekke. Da arkeologene begynte å grave det fram, gjorde de en uventet oppdagelse. Det viste seg å være to store deler av skipssider, lagt ut og brukt som gangvei eller platting. Det er uklart om det kommer fra samme båt, men det dreier seg om store og grovbygde seilskip.

Båtdeler har også tidligere blitt funnet av NIKU, men det er over 100 år siden sist noe slikt ble funnet inne i middelalderbyen. Det er ennå ikke klart når båtene ble bygget, men et rimelig anslag er perioden omkring år 1300, en tidsperiode der det kjennes svært få båter fra Oslo.

Her kan du lese mer om NIKUS arbeid i Follobaneprosjektet!

Båtdeler funnet langs gateløpet i Bispeallmenningen. Foto: NIKU