Gjenopptar arbeid med Follobanen ved Oslo S

Underentreprenører har startet opp igjen arbeidet etter at Bane NOR har hevet avtalene med den italienske entreprenøren Condotte, tilknyttet to av Follobaneprosjektets totalkontrakter. Det er Condottes økonomiske problemer som gjør at Bane NOR nå velger å videreføre arbeidet selv.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Heising av armeringsjern ved Follobanens anleggsområde ved Bispegata i Oslo.

Condottes økonomiske problemer har de siste to ukene resultert i en stans i arbeidene på Follobaneprosjektets to kontrakter for arbeid i nordre del av Ekebergåsen og innføring av spor til Oslo S. Bane NOR hevet mandag kveld de to kontraktene da det vil gi større kontroll over prosjektets økonomi, kvalitet og fremdrift.

Som et resultat av at Bane NOR formelt hevet kontraktene 29. januar kl. 21, var de første arbeidene allerede i gang kl. 07 dagen etter. Det er forberedelser til arbeid som skal gjennomføres sommeren 2018 som først ble startet opp igjen.

- Bane NOR beklager at underleverandørene har opplevd en usikker betalingssituasjon med Condotte. Vi er svært glad for at de er positive til at Bane NOR overtar ansvaret for kontraktene og at de starer opp arbeidet så raskt, sier prosjektdirektør Per David Borenstein.

Bane NOR har stilt krav om at Follobanens fremdrift ikke skulle påvirkes av Condotte situasjon, men arbeidet på anleggsområdene har likevel stanset opp.

-Bane NORs sentrale interesse er å oppfylle samfunnsoppdraget gjennom ferdigstillelse av Follobanen, innenfor de gitte økonomiske rammer og med riktig kvalitet, mot slutten av 2021. I lys av dette må Bane NOR gjøre de nødvendige tiltak, sier prosjektdirektør for Follobaneprosjektet, Per David Borenstein.