Fremdrift i bilder

Follebaneprosjektet er nå 60 % fullført og anleggsarbeidet pågår i Oslo, på Åsland og i Ski. Snart har de fire tunnelboremaskinene utført 2/3 deler av sitt arbeid. Vi ønsker alle en god påske.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.