Fortsatt 2021 for Follobanen

Desember 2021 er fortsatt planlagt tidspunkt for ferdigstillelse av Follobaneprosjektet. 107 selskaper er nå involvert i produksjonen av megaprosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ferdig støpt kulvert står til herding og skal presses til sommeren. Foto: Bane NOR

Bruddet med den italienske entreprenøren Condotte gir utfordringer som møtes med tiltak for å holde frister og arbeidsplaner i Follobaneprosjektet.

– Enkelte forutsetninger må på plass i månedene fremover for å sikre at vi holder tidsplanen, blant annet er vi avhengig av svært godt arbeid i de sommerukene det er stans i togtrafikken, sier prosjektdirektør Per David Borenstein. 

De fire nye kontraktene
Det er stor aktivitet på alle de fem anleggsområdene mellom Oslo og Ski. Samtidig er fire nye kontrakter planlagt for arbeid som skulle vært utført av totalentreprenøren Condotte. To av disse kontraktene er nå publisert i leverandør- og kvalifikasjonssystemet TransQ.

– Samfunnsoppdraget vårt er en rask utbygging for å styrke togtilbudet i Follo-regionen, der det nå er sterk nærings- og boligvekst på grunn av jernbaneutbyggingen. Vi skal gjøre alt vi kan for å bygge etter tidsplanen uten å gå på akkord med kvalitet og sikkerhet, understreker Borenstein.

På vei til Ski. Foto: Bjørn V. Sandness

107 selskaper
I hele Follobaneprosjektet er nå 107 selskaper i arbeid, medregnet totalentreprenørene Acciona Ghella (tunnelboring) og OHL (delprosjekt Ski).

For arbeid fra Åsland har Acciona Ghella 12 underleverandører, mens 24 underleverandører i Ski bidrar i det som er Norges hittil største samferdselsprosjekt.

– Det er stor spredning i kontraktene og svært mange av underleverandørene er norske selskaper, sier prosjektdirektøren.

I følge en analyse fra Oslo Economics (mai 2016), gir utbygging av jernbane stor verdiskaping og sysselsetting, også når utenlandske entreprenører vinner konkurransen om hovedkontraktene. Norsk verdiskaping vil utgjøre 72 % av samlet verdiskaping i Follobaneutbyggingen, fremgår det av rapporten, som ble utført på oppdrag fra Jernbaneverket.

Stor sysselsetting
Totalentrenørene og de andre selskapene i Follobaneprosjektet har nå til sammen 1678 ansatte og innleide. I tillegg kommer Bane NORs byggherreorganisasjon i Follobaneprosjektet med opp mot 200 ansatte og innleide fagpersoner.

Det omfattende arbeidet i anlegget følges opp daglig. Byggherreorganisasjonen skal sikre at Bane NOR får den kvaliteten og sikkerheten som er planlagt og se til at entreprenørene leverer det anlegget Bane NOR har beskrevet i kontraktene.

«Et lite FN»
Anleggsbransjen i Norge er internasjonal, og det vises til fulle i Follobaneprosjektet. 39 nasjonaliteter er representert i månedsskiftet april/mai. 

For Acciona Ghella og deres underleverandører, arbeider 29 nasjonaliteter, mens 22 land er representert i Ski. Fra noen land kommer det flere arbeidstakere - som fra Norge, Spania, Sverige og Polen, mens land som Etiopia, Nepal og Chile bare har en representant hver.

De andre nasjonene som er representert er Østerrike, Hellas, Tyrkia, Skottland, Portugal, Bulgaria, Latvia, Island, Nederland, Tyskland, Italia, USA, Australia, Kina, Kroatia, Danmark, Irland, Litauen, Peru, Ny Zealand, Romania, Slovakia, Russland, Tsjekkia, India, Moldova, Mexico, Pakistan, Thailand, Kasakhstan, Storbritannia (British Indian Ocean Territory) og Syria.