Første av fire kontrakter signert på Follobaneprosjektet

Bane NOR ved Follobanen har signert den første av fire kontrakter etter hevingen med den italienske totalentreprenøren Condotte.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bygging av betongtunnel ved Bispegata i Oslo. Kilde Bane NOR/Terje Skåre

Kontrakten Oslo S – Bispegata er inngått med HAB Constructions AS (HAB) og har en verdi på i underkant av 300 mill. kr. eks. mva. Kontrakten omfatter blant annet betongkonstruksjoner i forbindelse med innføring av Follobanen inn mot Oslo S.

Arbeidet omfattet av denne kontrakten starter opp umiddelbart og vil vare til sommeren 2021.

- Bane NOR er generelt fornøyd med interessen for alle de fire kontraktene som skal inngås. De resterende to konkurransene i området «Civil» er i rute i forhold til vår tidsplan, og en av disse forventes tildelt denne uken og den siste i august, sier Jan Vormeland anskaffelsesleder i Follobaneprosjektet.

Tunnelarbeid i Ekebergåsen. Foto Bane NORI området som var omfattet av kontrakt EPC Oslo S Civil er status følgende:

  • Grunn og betongarbeid Oslo S – Bispegata (kontrakt signert)
  • Grunn og betongarbeid Klypen – Loenga (tildeles uke 28)
  • Grunn og betongarbeid Loenga – Ekebergåsen (tildeles august)

I området som var omfattet av kontrakt EPC Drill & Blast er status følgende:

  • Ekeberg UB (underbygning). Fullføring av tunellarbeidet med betongutstøpning, pumpestasjon og drenasjesystem. Denne kontrakten er tildelt AF Gruppen AS og vil undertegnes etter ferien.

De fire kontraktene er utførelsesentrepriser basert på Bane NORs standardvilkår i NS8405, fordi prosjekteringsarbeidet i all hovedsak er fullført.

Follobaneprosjektet er i dag nær 65% ferdig. Tunnelboringen med fire, store tunnelboremaskiner er 75% ferdig. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski får Nordens lengste jernbanetunnel.. I Ski er blant annet omleggingen av Østfoldbanen og nye Nordbyveien bro fullført og i sommer skal det blant annet legges flere nye spor. Prosjektet som er Norges hittil største innen samferdsel, bygges ut samtidig fra fem anleggsområder og skal etter planen være ferdig i desember 2021.