Bane NOR skal ut med fire nye kontrakter i Follobanen

Etter hevingen av kontraktene med den italienske totalentreprenøren Condotte, kan Bane NOR ved Follobanen, i dag informere om at fire nye kontrakter i Follobaneprosjektet skal konkurranseutsettes. Dette for å fullføre det resterende anleggsarbeidet ved Oslo sentrum.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De to løpene på Follobanen og inngående løp på Østfoldbane i Ekebergåsen. Illustrasjon: Bane NOR

Bane NOR ved Follobaneprosjektet har revidert kontraktstrategien etter at de to totalkontraktene ved Oslo sentrum (EPC Oslo S Civil og EPC Drill & Blast) ble hevet tidligere i år.

Bane NOR har, etter hevingen, selv videreført anleggsarbeidet blant annet ved å tre inn i enkelte avtaler Condotte hadde med underentreprenører. Dette gjelder særlig sikkerhetskritisk arbeid, arbeid ved spor og tilrettelegging før sommerens stans i togtrafikken. I den perioden skal det utføres viktig anleggsarbeid.

Arbeidet som gjenstår etter Condotte og som nå skal konkurranseutsettes ut, er delt inn i fire utførelsesentrepriser.

I området som var omfattet av kontrakt EPC Oslo S Civil lyses disse kontraktene ut:

  • Grunn og betongarbeid Oslo S – Bispegata
  • Grunn og betongarbeid Klypen – Loenga
  • Grunn og betongarbeid Loenga – Ekebergåsen

I området som var omfattet av kontrakt EPC Drill & Blast lyses denne kontrakten ut:

  • Ekeberg UB (underbygning). Fullføring av tunellarbeidet med betongutstøpning, pumpestasjon og drenasjesystem

De fire kontraktene vil bli utførelsesentrepriser basert på Bane NORs standardvilkår i NS8405, fordi prosjekteringsarbeidet i all hovedsak er fullført.

Follobanen ved Oslo S/Foto: Gunnar Børseth/Bane NORKvalifikasjonsordningen TransQ, med tilleggskrav, vil bli benyttet for kvalifisering av tilbydere for hver og en av konkurransene som lyses ut. Konkurransene lyses ut etter hverandre i løpet av april/mai og juni 2018. 

Informasjon om Follobaneprosjektets nye kontrakter legges også frem under Bane NORs Leverandørdag 2018, som arrangeres på The Qube Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, torsdag 19. april.

Follobaneprosjektet er i dag over 60% ferdig. De store tunnelboremaskinene har boret ferdig 70% av det som blir Nordens lengste jernbanetunnel - mellom Oslo og Ski. I Ski er blant annet omleggingen av Østfoldbanen og nye Nordbyveien bro fullført. Prosjektet som er Norges største innen samferdsel, bygges ut samtidig fra fem anleggsområder mellom Oslo og Ski.