Arbeid på jernbanen helgen 22. - 23. september

Follobaneprosjektet skal utføre arbeid som krever stans i togtrafikken. Det vil pågå arbeid både i Oslo og i Ski og Bane NOR beklager eventuelle ulemper for de nærmeste naboene og de reisende.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeid vil pågå både i Ski og i Oslo. Foto: Terje Skåre

I helgen skal Follobaneprosjektet utføre arbeid som krever stans i togtrafikken. Strekningen Oslo S-Ski blir i denne perioden stengt for togtrafikk og NSB tilbyr derfor alternativ transport (se NSB sin nettside for mer informasjon).  

Oslo
Arbeidet i Oslo starter 22. sep. og avsluttes 23. sep. kl. 13.00.
Det skal utføres jernbaneteknisk arbeid både ved Oslo S og Loenga i Gamlebyen. I tillegg skal det ved Oslo S utføres grunnstabiliseringsarbeid. Arbeidet er av mindre støyende art og det vil derfor ikke være behov for alternativ overnatting. Oslo kommune, ved Bydel Gamle Oslo, har innvilget dispensasjon for arbeidet.

Ski
Arbeidet i Ski starter natt til 22. sep. og avsluttes søndag 23. sep. kl. 14.  
Ved Ski stasjon, i Finstadtunnelen sør for Ski stasjon og på dagstrekningen skal det utføres jernbaneteknisk arbeid.  Det blir noe støy i forbindelse med arbeidet, og Bane NOR beklager eventuelle ulemper for de nærmeste naboene.  

Har du spørsmål om helgens arbeid? Ta gjerne kontakt med oss på follobanen@banenor.no

English
This weekend Bane NOR will carry out railway technical works that will cause a temporary stop in railway traffic. There will be carried out work both in Oslo and in Ski. Bane NOR apologizes for any inconvenience this may cause. NSB will provide alternative transport for travelers during the weekend. Here you can find more information about alternative transport.

Oslo
The work in Oslo starts 22. Sep. and ends Sep. 23th. at 13:00. The Follo Line project will carry out railway technical works in the Oslo S area and Loenga in Gamlebyen. It will also be performed jet grouting at Oslo S. The work on the railway will not cause any significant noise, so there will be no need for alternative accommodation. Oslo municipality has granted a dispensation for the railway work.

Ski
The work in Ski starts at Sep. 22. and ends Sunday, Sep 23th at 14:00. The work will be carried out at Ski station and in the Finstad tunnel south of Ski station. Some noise interference must be expected, and Bane NOR apologize any inconvenience to the nearest neighbours.

For futher information, please contact us at  follobanen@banenor.no