Veier til mer jernbane

-Jernbanen må spille mer på markedet, sier prosjektdirektør Erik Smith, som nå går av med pensjon. Follobaneprosjektet er 50 % utført og Bane NOR vil gå nye veier for å sikre mer jernbane for pengene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsbilde: Arbeid med Follobanen ved Oslo S sommeren 2017. Kilder Elise Sannes.

- Alle steiner skal snus, lover Helga Nes, som er Bane NORs konserndirektør for utbygging. Hun svarer på utfordringen fra Jernbanedirektoratet i en fersk utgave av Jernbanemagasinet.  Follobanens prosjektdirektør utdyper tiltak som gjør Norges hittil største samferdselsprosjekt til et foregangsprosjekt for norsk jernbaneutbygging.

Les mer i Jernbanemagasinet nr. 3 2017.