Nytt infosenter for Follobanen

Et nytt informasjonssenter forteller om Follobaneprosjektet, Norges hittil største samferdselsprosjekt. Bane NOR har åpnet senteret på prosjektets riggområde i Bjørvika.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hvis du besøker infosenteret, vil du møte én av disse blide representantene fra prosjektet: F.v. Gro Elden, Rakel Aarstad, Kathrine Kjelland, Carina Berglund, Gunnar Børseth, Nina Emilie Pay og Hege Holen. (Foto: Thor Erik Skarpen)

Jernbanebygging er samfunnsbygging, er en av overskriftene i informasjonssenteret. Med filmer, illustrasjoner, tekster, VR-film og 360-graders visning av tunnelbygging, formidles kunnskap og informasjon i det svartmalte midlertidige modulbygget.

Follobanens totalentreprenører har bidratt til utstillingen, som holder til i Bispegata 13. Åpningstider er tirsdag-torsdag fra kl. 11 til kl. 18, samt mandager og fredager fra kl. 11 til kl. 15.  Større grupper kan avtale andre tidspunkt ved behov.

Besøk fra inn- og utland
Follobaneprosjektet skal etter planen stå ferdig i desember 2021. Prosjektet er under full utbygging fra fem anleggsområder, to ved Oslo sentrum, et stort anleggsområde på Åsland og to anleggsområder i Ski.

Prosjektet har i 2016 og så langt i år hatt besøk av drøyt 50 små og store grupper fra inn og -utland.  Mange er interessert i kunnskap om hvordan Bane NOR konstruerer Follobanen, som omfatter langt mer enn det som blir det viktigste ferdige resultatet; nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. På flere områder er storskala-prosjektet et pilotprosjekt for jernbaneutbygging i Norge. Deler av de nye grepene som er tatt i bruk, inngår i utstillingen laget av prosjektets kommunikasjonsteam i samarbeid med et firma for utstillingsdesign.

Prosjektets forbilder har blant annet vært informasjonssentre for Koralm-prosjektet i Østerrike, en 127 km lang dobbeltsporet jernbane som etter planen skal være ferdig i 2023. (Deler av Koralmbanen er allerede tatt i bruk.) De aller fleste store europeiske utbyggingsprosjekter som gir ulemper for publikum mens arbeidet pågår, tilbyr opplevelsesbaserte informasjonssentre.

Naboer viktig gruppe
Alle naboer langs jernbanetraséen er invitert til Follobaneprosjektets informasjonssenter. Det blir åpne møter og visninger for naboer, for vertskapskommunene, for lokaler skoler og andre samfunnskontakter.  Prosjektet samarbeider med andre deler av Bane NOR som kan bruke senteret i sitt arbeid.  Torsdag 11. mai inngår informasjonssenteret i Bane NORs leverandørdag 2017. En rekke andre større arrangementer og besøk er også avtalt.

Det nye senteret består av moduler som enkelt skal oppdateres frem til Follobaneprosjektet står ferdig. Skjermer og utstillingsutstyr forøvrig kan gjenbrukes av andre utbyggingsprosjekter.

Ved hjelp av VR-teknologi kan besøkende få en tredimensjonal opplevelse av blant annet å styre en av tunnelboremaskinene på prosjektet. (Foto: Jan Ole Enlid)

I «tunnelen» på infosenteret : F.v. prosjektleder for delprosjekt TBM, Anne Kathrine Kalager; Project Director i Acciona Ghella Joint Venture, Fernando Vara Ortiz de la Torre; utbyggingsdirektør i Bane NOR, Helga Nes og prosjektdirektør i Follobaneprosjektet, Erik Smith. (Foto: Thor Erik Skarpen)