Kontrakt signert for rådgivende tjenester innenfor tekniske fag

Selskapet ÅF Engineering har vunnet rammeavtale som omfatter teknisk assistanse til Follobaneprosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nærbilde av tunnelboremaskinen sett bak kutterhodet. Kilde AGJV

Project Service Agreement (PSA) avtalen trer i kraft 17. november 2017 og varer i fire år, med en opsjon på ett år til.

- Follobaneprosjektet, som er det største samferdselsprosjekt i moderne tid, møter et bredt spekter av tekniske utfordringer. Det er derfor viktig for oss å ha tilgang på teknisk kompetanse i prosjektperioden. Denne avtalen gir oss det, sier Jan Vormeland, anskaffelsesleder i Follobaneprosjektet.

Avtalen gir Bane NOR adgang til å trekke inn kompetanse for å løse tekniske utfordringer innen blant annet jernbanetekniske fag, tjenester relatert til tunnelboring/TBM og bygg- og anleggsfag. I tillegg bringer den kompetanse om tredjeparts verifikasjon og tekniske vurderinger og studier inn i byggherreorganisasjonen.

- Avtalen sikrer oss ressurstilgang til å håndtere de utfordringene vi vil kunne stå overfor. Vi er glade for at ÅF Engineering, og deres lokale og internasjonale avdelinger samt underleverandører, skal bidra med sin brede erfaring og kompetanse for å løse aktuelle utfordringer, sier Vormeland.