Follobanen: stor sommerinnsats

Flere enn 1000 arbeidstakere har i løpet av sommeren stått på for å få unna viktig arbeid mens deler av togtrafikken sto stille. Sommerens arbeid med Follobaneprosjektet er utført som planlagt og utfordringer har totalt sett ikke påvirket innsatsen. Se bilder av de omfattende arbeidene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Utfordringer under kontroll
Betalingsutfordringene som totalentreprenøren nærmest Oslo sentrum opplevde i starten av juli, ble det raskt funnet en løsning på, slik at dette ikke påvirket arbeidsmengden som er utført i sommer. På Ski støtte entreprenøren på utfordringer med kvikkleire, men situasjonen er under kontroll og vil ikke påvirke hevingen av bruddet.

Nordbyveien bro åpnes igjen
 I Ski er det også utført arbeid med og rundt nye Nordbyveien bro. Broen går over den utvidede jernbanetraseen. Broen åpnes for trafikk 7. august. Bane NOR mente det var realistisk med åpning våren 2017 og beklager utsettelsen. Det er viktig for Ski-samfunnet å få trafikken i gang igjen over Nordbyveien bro og gjennom det nye trafikkanlegget som er del av det som blir Skis store kollektivknutepunkt. Broen, med høye brobuer, blir et tidsriktig kjennemerke for Ski-byen.

Flere engasjerte i sommerens arbeid
På Ski har totalentreprenøren OHL og Thales (signal) med underentreprenører arbeidet for Bane NOR/Follobanen i sommer. Ved Oslo S har Baneservice (jernbaneteknikk) og totalentreprenøren Condotte med underentreprenører arbeidet. Samtidig har Bane NOR sine egne ressurser arbeidet med endringer i innvendig signalanlegg. Ut over dette har en rekke andre firma utført vedlikeholdsarbeider på strekningen Oslo – Ski for å utnytte stansen i togtrafikken.

Sommeren anleggsarbeid på Follobaneprosjektet bidrar til det nye togtilbudet med direktetog mellom Oslo og Ski gjennom Blixtunnelen (Nordens lengste jernbanetunnel). Som innerste del av Inter City-satsingen sørøst for Oslo, tilrettelegger Follobanen for halvert reisetid, det vil si 11 minutter mellom Oslo og Ski. I tillegg økes den totale kapasiteten mellom Oslo og Ski fra to til fire spor.

Sommeroppgaver fremover
Bane NOR planlegger stans i togtrafikken også noen uker i årene fremover.  I 2018 er den største jobben på Follobanen arbeider med nye Ski stasjon, men det skal også utføres viktig konstruksjonsarbeid inn mot Oslo sentrum.  Til og med 2021 er det planlagt togstans hver påske og sommer i tillegg til enkelte helger resten av året. Disse stansene er nødvendig for at Follobaneprosjektet skal kunne utføre nødvendige endringer på Østfoldbanen (Oslo – Ski) og bygge Follobanen. For Oslo S vil dette påvirke sporene til Østfoldbanen.

I 2019-2020 skal blant annet eksisterende konstruksjoner inn mot plattformområdet på Oslo S bygges om for å tilpasses ny trase for Østfoldbanen og Follobanen.  I trase for Østfoldbanen inn til Oslo S tas i bruk påsken 2020.