Bane NOR anker dom

Bane NOR anker dommen fra Oslo Tingrett om tildeling av en av Follobanens fem totalentrepriser.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto fra Follobanens arbeid ved innføringen til Oslo S. (Foto: Nicolas Tourrenc)

I dommen har Tingretten fastslått at tilbudet fra entreprenøren Condotte på kontrakten «EPC Civil Oslo S» skulle vært avvist og gitt Skanska medhold i krav om positiv kontraktsinteresse på 306 millioner kroner. 

- Bane NOR har gjennomgått dommen fra tingretten. Basert på tilgjengelig informasjon har vi besluttet å anke saken, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Bane NOR er av den oppfatning at dommen hviler både på feil fakta og gal rettsanvendelse og mener fremdeles det ikke er grunnlag for Skanskas krav. I motsetning til hva tingretten legger til grunn, mener Bane NOR det ikke er grunnlag for å avvise Condottes tilbud ettersom det oppfylte alle relevante krav i konkurransen og at det derfor ikke er begått noen erstatningsbetingende feil.

Følgelig ønsker Bane NOR saken prøvet i sin helhet av lagmannsretten og vil inngi anke innen ankefristen mot slutten av april.

Kontaktpersoner:
Erik Smith, prosjektdirektør Follobaneprosjektet, tlf. +47 416 41 876
Nina Emilie Pay, senior kommunikasjonsrådgiver, tlf. +47 922 04 141