På skolebenken for lønns- og arbeidsvilkår

Norske lønns- og arbeidsvilkår skal følges. Follobanens totalentreprenører og deres underentreprenører settes på kurs og får klar beskjed.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ledelsen for de tre selskapene som har fire store kontrakter med Follobaneprosjektet, har de siste dagene deltatt på kurs i lønns- og arbeidsvilkår i regi av prosjektet og KPMG. Kurs tilbys nå samtlige selskaper (underentreprenører og leverandører) som arbeider for totalentreprenørene.

- De øverste lederne fra hver totalentreprenør deltok og det er et godt tegn, sier Torbjørn Amundsen, partner i KPMG law.

-I det daglige håndteres lønns- og arbeidsvilkår naturlig nok av HMS-stabene, men det er viktig at ledere har tilstrekkelig kunnskap til å kunne lede også dette arbeidet. Blant annet bør lederne ha kunnskap om de viktigste bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og vite hvilken innvirkning disse har på deres eget selskap og på deres underleverandørers lønns- og arbeidsvilkår, poengterer Amundsen.

(Også før tilbud ble levert inn til Follobaneprosjektet, var prekvalifiserte selskaper gjennom kurs om lønns- og arbeidsvilkår Regulations to prevent social dumping - YouTube)

Tiltakspakke
- Våre kurs inngår i vår tiltakspakke, sier Follobanens HMS-leder Kirsten Helgesen. - Prosjektets ansatte følger en egen prosedyre for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. I denne oppskriften står det blant annet at revisjoner skal inngå i arbeidet og når revisjoner viser avvik, skal man lage tiltaksplan. Kurs for totalentreprenører og deres underleverandører er blant flere tiltak vi er i gang med, sier Helgesen. 

I Follobaneprosjektet er brudd på lønns- og arbeidsvilkår oppført som en prosjekt-risiko. Temaet er hver måned en del av prosjektets risikooppfølging i delprosjektene og i ledergruppen. I risikovurderingen pekes det ut områder som skal følges ekstra opp med revisjoner og andre tiltak.

Informasjon utad
Follobaneprosjektet har gått ut med opplysninger om revisjonsarbeid og om at det er avdekket brudd på kontraktbestemmelser om lønns- og arbeidstidsbestemmelser. Det ser ut til at brudd først og fremst skjer hos underentreprenører som arbeider for prosjektets totalentreprenører. I en artikkel på jbv.no «Offensiv for lønns- og arbeidsvilkår», beskrives bakgrunnen og tiltakene som skal bidra til å sikre prosjektet mot brudd på viktige lønns- og arbeidstidsbestemmelser.

- Brudd på lønns- og arbeidsvilkår innen bygge- og anleggsbransjen i Norge er en bransjeutfordring, sier Jan Vormeland, leder for kontrakt og marked i Follobaneprosjektet, og legger til at det ikke må være tvil om at alle leverandører skal følger norsk lov.

Samarbeid
Stadig flere tiltak blir iverksatt. Jernbaneverket har inngått en samarbeidsavtale med Skattedirektoratet for å forsterke arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår. Jernbaneverket vil kreve tilgang til skatteinfo, skriver bygg.no (Se også lederartikkel i bygg.no «Tilgang til informasjon avgjørende i kampen mot arbeidslivskriminalitet»)     

I Follobaneprosjektet er en egen LO-koordinator engasjert for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår. LO-koordinatoren er på plass på fulltid og har mulighet for direkte kontakt med arbeidstakere og kan avdekke mulige lovbrudd i tidlig-fase. LO- koordinatorens arbeid kommer i tillegg til prosjektets egen oppfølging.

LO- koordinatorens stilling er betalt av Jernbaneverket, og ressursen er lånt fra LO. Prosjektet er, i følge LO, det første innen samferdsel med avtale om egen LO-koordinator på innsiden av prosjektet.

Her er eksempler på noen av lysarkene som blir brukt i kurs om lønns- og arbeidsvilkår, holdt av KPMG og Follobaneprosjektet.