Film: Følg Follobanen!

Halvert reisetid, Jernbaneverkets største kontrakter, arbeidstakere fra om lag femti land, kombinasjon av nye og gamle arbeidsmetoder, Nordens hittil lengste jernbanetunnel og nytt kollektivknutepunkt. Følg Follobaneprosjektets utvikling.