Film: Følg Follobanen!

Halvert reisetid, Jernbaneverkets største kontrakter, arbeidstakere fra om lag femti land, kombinasjon av nye og gamle arbeidsmetoder, Nordens hittil lengste jernbanetunnel og nytt kollektivknutepunkt. Følg Follobaneprosjektets utvikling.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.