Brosjyre om Follobanen

Follobaneprosjektets presentasjonsbrosjyre er oppdatert på norsk og engelsk, og har blant annet ny tidslinje.

Les den nye brosjyren ved å klikke på bildet under. Engelsk versjon er tilgjengelig nederst på siden.