Aktive nykommere på befaring

Bane NORs nye styre valgte seg befaring og styremøte på Åsland, med styreleder Siri Hatlen og konsernsjef Gorm Frimannslund i spissen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Assisterende prosjektleder TBM, Thor Stenersen, (helt til høyre) var vertskap da konsernsjef Gorm Frimannslund og det nye styret i Bane NOR SF besøkte Åsland. Assisterende jernbanedirektør, Gunnar Løvås, til venstre i bildet.  Foto: Gro H. Elden. 

Bane NORs styre hadde et ønske om å få et mer konkret inntrykk av hva de overtar ansvaret for etter nyttår og la derfor hele styremøtet til Follobaneprosjektets største anleggsområde. Det ble også tid til befaring, kort statusrapport fra delprosjektet som omfatter tunnelboring med tunnelboremaskiner og samtale med Bane NORs nyutnevnte konsernsjef, Gorm Frimannslund.

-Mitt inntrykk var at det er en ryddig og profesjonell organisasjon. Vi har sett god orden og ryddighet på anlegget og inntrykket er at det er stolte og dedikerte medarbeidere og entreprenører, sier konsernsjefen.

-Anlegget i seg selv imponerer med den store elementfabrikken og de fire store tunnelboremaskinene. Follobaneprosjektet er et godt eksempel på satsingen på jernbanen og det er betryggende å se at dette er i gode hender, understreker Frimannslund.