Brosjyrer og nyhetsbrev

Bane NOR gir ut brosjyrer og trykksaker om Follobanen ved større milepæler i prosjektet. Brosjyrene gir en bred oversikt over prosjektet og de tekniske utfordringer det står ovenfor.