Follobanen møter Middelalderen

Når Follobanen skal bygges gjennomføres det i samarbeid med Riksantikvaren arkeologiske utgravinger i området ved Middelalderparken i Oslo.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidet med Follobanen har ført til funn av en bygning fra middelalderen og diverse bruksgjenstander.