Paveseglets hemmelighet avslørt

Det er Pave Innocens IV sitt segl som nylig ble funnet ved Ladegården i Oslo. Funnet ble gjort i forbindelse med utgravinger som er en del av Follobaneprosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), som utfører utgravingene, har sammen med eksperter fra Kulturhistorisk museum kommet fram til at det er Pave Innocens IV (1243–1254) som er avsender av paveseglet. Seglet er laget av bly og har hengt på et brev fra paven.

Innocens IV var en kontroversiell pave som blant annet drev aktivt med korstogsrekruttering og var i åpen konflikt med den tysk-romerske keiseren. Han ga også den norske Kong Håkon Håkonsen dispensasjon til å bli kronet til tross for at han var uektefødt.

Les mer om det unike funnet på NIKUs nettsider og se video om paveseglet

Om utgravningen
Follobaneprosjektet omfatter de største arkeologiske utgravningene i Oslo på over hundre år. Utgravningene, som allerede har pågått over flere år, har avdekket mange historisk viktige funn som gir ny kunnskap om viktige deler av middelalderbyen i Oslo. Om lag 30 arkeologer arbeider med utgravningen som etter planen skal pågå til våren 2018.

Les mer om utgravingene ved Ladegården i NIKUs arkeologiblogg