Trefelling før opparbeidelse av Middelalderparken

De første forberedelsen til opparbeidelsen av nye Middelalderparken er i gang.

I uke 25 starter Bane NOR å fjerne trær ved vannspeilet og busker mellom Ladegården og tunnelen. Trærne, poppel, ble plantet i 2004. Terrenget skal heves, og ny beplanting vil etter vert komme på plass slik landskapsplanen beskriver. Riksantikvaren har også godkjent at anleggsveien som Bane NOR benytter under prosjekteringen av parken kan utvides. I området ved Ladegården blir derfor busker og annen vegetasjon fjernet.

Premissene for den nye parken er blant annet at den skal være til nytte og glede for publikum samtidig som den skal formidle terrenget slik det var i middelalderen.  

Ved Oslo S har Bane NOR lagt jernbanespor ned i bakken under et stort "lokk". Over området er Middelalderparken ryddet for parkering og bygg er fjernet. Dermed blir grøntområdet i parken nær dobbelt så stort.

I den nye landskapsplanen for Middelalderparken står det hva Bane NORs bidrag blant annet skal være: tilrettelegge terrenget ned mot vannspeilet og terreng tilpasset et amfi med sitteplasser, en aktivitetsplass og tilbakeføring av ridderturneringsbanen. I tillegg skal Vestre strete og Clemensallmenningen bli historiske gangveier, og Østre strete skal bli en mer moderne gangvei med grus. Samarbeidet mellom Bane NOR, Oslo kommune og Riksantikvaren om de nye Middelalderparken er viktig samfunnsbygging.