Middelalderparken

Tradisjonelt har jernbane over bakken vært et praktisk og naturlig valg gjennom tidene. Befolkningsveksten har derimot utfordret jernbanens plass og behovet for gode byrom for innbyggerne, og mer jernbane slik at flere kan ta mer tog.

Ved Oslo S har Bane NOR lagt jernbanespor ned i bakken under et stort "lokk". Over området er Middelalderparken ryddet for parkering og bygg er fjernet. Dermed blir grøntområdet i parken nær dobbelt så stort.

I den nye landskapsplanen for Middelalderparken står det hva Bane NORs bidrag blant annet skal være: tilrettelegge terrenget ned mot vannspeilet og terreng tilpasset et amfi med sitteplasser, en aktivitetsplass og tilbakeføring av ridderturneringsbanen. I tillegg skal Vestre strete og Clemensallmenningen bli historiske gangveier, og Østre strete skal bli en mer moderne gangvei med grus. Samarbeidet mellom Bane NOR, Oslo kommune og Riksantikvaren om "nye" Middelalderparken er viktig samfunnsbygging. 

2021
2022
  • Gjennomføring av reguleringsplan
  • Opparbeidelse av parken
  • Ny park ferdig