Toppmøte om beste løsning for Follobanen og ruiner

- Dialogen med Riksantikvaren er nå i god gjenge, konstaterer utbyggingssjef Anne Kathrine Kalager. Den 11. juni møttes jernbanedirektør Elisabeth Enger og riksantikvar Jørn Holme for å diskutere hvordan hensyn til kulturminner og løsninger for Follobanen kan forenes på best mulig måte.

Riksantikvar Jørn Holme og Jernbanedirektør Elisabeth Enger ser frem til samarbeid om Follobanen. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.

 - Sammen med Riksantikvaren skal vi komme frem til gode løsninger som ivaretar både de viktige kulturminnene i Gamlebyen og jernbanetekniske krav for Follobanen, sier Kalager. Vi setter stor pris på at innspillene fra Riksantikvaren kommer så tidlig i planleggingen, fordi da har vi gode muligheter til å sammen finne de beste løsningene.

- Vi oppfattet møtet som svært positivt, og både Jernbaneverket og Riksantikvaren ser muligheter til en felles vinn-vinn-situasjon i området. Riksantikvaren understreket også at han ønsker å bistå til rask planavklaring for Follobanen, og dette setter vi stor pris på, sier Kalager.

Jernbaneverket har foreslått to korridorer for Follobanen inn til Oslo S, og i løpet av høsten skal det gjøres et valg mellom disse. Den ene korridoren går via Dyvekes vei, og den andre via Loenga.

- Riksantikvaren har uttrykt klart at han liker dårlig korridoren via Dyvekes vei og gjennom Minneparken, påpeker Kalager. Dette er et viktig signal som vi tar med oss videre i planleggingen.

- Med korridor under Loenga kan vi unngå å grave opp Minneparken, sier Kalager. Da trenger vi bare ett spor i dagens tunnel under Minneparken, og det vil derfor være mulig å ruste opp denne fra innsiden.

Riksantikvaren har signalisert at overdekking i Klypen – sporområdet bak Middelalderparken – er ønskelig. Da kan Middelalderparken og området bak forbindes slik terrenget var i middelalderen.

- Det er fullt mulig å få til en utvidet overdekking av sporene i Klypen, sier Kalager. Dette spørsmålet og eventuelt omfanget av overdekking må vi avklare gjennom videre dialog. Målet vårt er å etterlate området i bedre stand enn det er i dag. Nå er samtaler både på saksbehandlernivå og på toppnivå i gang, og vi legger opp til en åpen prosess hvor vi sammen finner de beste løsningene for Follobanen og ruinene.