Tidlige utgravinger vil sikre framdriften på Follobanen

Kartleggingen av kulturminner langs Follobanen startet nord for Ski stasjon 30. juni.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Den arkeologiske kartlegging langs Follobanen er i gang nordøst for Ski stasjon i regi av Akershus Fylkeskommune.

Utgravingene for kartlegging av kulturminner ble satt i gang i den framtidige dagsone inntil Ski stasjon. Et arkeologisk team fra Akershus Fylkeskommune ledet arbeidene på Waldemarhøy på en fin sommerdag.

Etter Kulturminneloven skal Jernbaneverket avdekke og verne kulturminner og kulturmiljøer i sine utbyggingsområder. For Follobanen har disse arbeidene startet ganske tidlig.

- Vi ønsker å sikre framdriften på prosjektet. Når vi starter så tidlig, kan eventuelle funn graves ut og bli tatt vare på uten at byggestart for Follobanen blir berørt, forklarer Terje Vegem, arealplanleder for dobbeltspor Oslo-Ski.

Trolig ferdig allerede i 2010
Jernbaneverket har engasjert både Akershus Fylkeskommune og Byantikvaren i Oslo for å utføre utgravingene. Arbeidet er i rute, og målsettingen er å bli ferdig med kulturminnekartleggingen i år.

- Det er absolutt en målsetting vi skal jobbe for. Arbeidet er i rute, og med mindre vi finner et nytt vikingskip i gamlebyen, så skal vi klare det, smiler Terje Vegem.

Rundt 20 naboer nord for Ski stasjon vil bli berørt av utgravingene i større eller mindre grad. I Oslo vil cirka 10 grunneiere bli berørt av utgravinger som starter i august 2010. Disse har blitt kontaktet av Jernbaneverket, som har lovet blant annet erstatting ved avlingstap.

- Vi er opptatt av at grunneierne i området får tidlig informasjon slik at de opplever minst mulig ulemper, sier Terje Vegem.

Området nord for Ski stasjon viser seg å være rikt på funn fra jernalderen. Kokegroper er et vanlig funn i området langs eksisterende jernbanespor.

Les mer om arkeologiske funn på Ski i denne artikkelen i Østlandets Blad 30. juni 2010.