Første nattarbeider for Oslo-Ski

Nå står de første nattarbeidene på Ski stasjon på trappene, etter at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa satte spaden i jorda fredag 7. mai. Natt til 5. og 6. juni foregår det arbeider inne på stasjonsområdet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det foregår omfattende gravearbeider på Ski i hele 2010. Her graves det på vestsiden av stasjonen. Foto: Jernbaneverket/ Frank Kobbhaug. 

- For enkelte typer arbeid som foregår nært jernbanespor må vi stanse togtrafikken av hensyn til anleggsarbeidernes sikkerhet, sier prosjektleder Janette Brask. Samtidig ønsker vi at togene skal gå mest mulig uhindret, og av hensyn til passasjerene legges derfor slike arbeider til nattestid. NSB setter opp buss for de avgangene som berøres av arbeidet.

 - Denne helgen får vi til enda mer arbeid enn vi hadde håpet, forteller Brask fornøyd. Vi fikk endret sporbruken på stasjonen natt til lørdag slik at anleggsarbeiderne kan jobbe trygt, og dermed utvider vi omfanget av arbeidene som skal foregå på midtplattformen. Nære naboer er varslet med et eget nabovarsel.  

 I helgen skal det bygges fundamenter for en kabelbro over stasjonen. Broen skal stå inntil dagens fotgjengerovergang, og bære kabler på tvers av stasjonsområdet. På denne måten kan viktige kabler for både jernbane og andre formål sikres under anleggsarbeidene. I tillegg skal det natt til søndag gjøres prøvegraving inntil lokstallen i sydenden av stasjonen. 

Ved behov kan Jernbaneverket tilby alternativ overnatting. Overnatting må avtales på forhånd. Jernbaneverket dekker kun overnatting og frokost. Minibar, romservice, middag og lignende må du bekoste selv.  Dersom du har spørsmål om overnatting i juni, må du ta kontakt med nabokontakt Miguel Carazo innen torsdag 3. juni.   

 Hva skjer på Ski i sommer? 
 Kabelarbeidene på Ski er i første omgang omfattende grøftegraving rundt hele stasjonen. I bakken ligger det kabler på langs og på tvers av stasjonen. Dette betyr at du som fotgjenger dessverre vil oppleve periodevis stenging av områder rundt stasjonen. 

På plattform 1 bygges det nå fundamenter for ny kabelbro. Til helgen skal det også arbeides på plattform 2. Foto: Jernbaneverket/ Frank Kobbhaug.- For langsgående kabler graver vi nye grøfter på utsiden av anleggsområdet, sier prosjektleder Janette Brask. Kablene som går på tvers av sporene legger vi over stasjonen på en ny kabelbro. Med dette unngår vi å grave opp alle sporene på Ski stasjon nå.

 Gravearbeidene betyr også at alle som ferdes rundt Ski stasjon vil oppleve at områder sperres av for kortere perioder.

- Vi gjør ferdig bit for bit, forteller Brask, og fremover graver vi også fra Kapelldammen og frem til Nordbyveien. Veidekke AS er også i ferd med å sette opp riggområde på vestsiden. Fra 1. juni graver vi langs plattform 1.

 I juli blir det en midlertidig omlegging av bussterminalen i ca 3-4 uker. Midt i ferien er det færre som tar buss, og tidspunktet skaper derfor færre ulemper for busspassasjerene. Gravearbeidene på østsiden av stasjonen skal være ferdig til 20. august.  

I sommer vil også trappen ned til midtplattformen være sperret i perioder av hensyn til de reisendes sikkerhet. Alle bes da om å benytte undergangen som adkomst til midtplattformen. Sykkelparkeringen på vestsiden ble også stengt midlertidig på grunn av gravearbeidene. Disse arbeidene ble varslet ved oppslag.