40 tonn bru landet på Ski stasjon

Natt til søndag 22. august ble en 60 meter lang kabelbru heist på plass tvers over Ski stasjon. Jernbaneverket utnyttet også natten til å gjøre andre anleggsarbeider samt viktig vedlikehold på dagens spor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

40 tonn bru svever over Ski stasjon. To kraner måtte til for å løfte brua på plass. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.- Kabelbrua vil ruve på stasjonen i 5-6 år, sier prosjektleder for Ski stasjon, Janette Brask. Den skal bære kabler som går på tvers av stasjonsområdet i anleggsperioden.

- Brua er ca 60 meter lang og har en høyde på ca 10 meter. Vekten er bort i mot 40 tonn, og vi brukte to kraner for å heise den på plass.  

Forberedelsene til bruløftet har foregått siden juni. Mye av arbeidet har foregått tett inntil jernbanesporene, så det har vært nødvendig å stanse togtrafikken av hensyn til arbeidernes sikkerhet.  

- I slike tilfeller blir det satt opp buss for tog, sier Brask. Fundamentene ble støpt under en planlagt stans i trafikken i juni, mens søylene ble montert nå i august. Modulene til kabelbrua ble skrudd sammen forrige uke oppe på gangbrua over stasjonen, før den ble løftet på plass av kranene.  

For å forberede bruarbeidet måtte derfor gangbrua over stasjonen stenges fra onsdag 18. august. Jernbaneverket delte ut flyers til befolkningen for å informere om stengingen.

 - Vi innser at mange dessverre fikk litt lenger vei gjennom Ski sentrum disse dagene, men det var sikkerhetsmessige vurderinger som gjorde utslaget.  

Nattarbeid over hele stasjonsområdet
Jernbaneverket brukte også den togfrie natten til gravearbeider og kabelskjøting I forbindelse med ombyggingen av stasjonen. I tillegg ble det gjort omfattende vedlikehold på Ski stasjon.  

Gravearbeider, her tett inntil jernbanesporet mot bussterminalen. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.Denne natten ble det lagt inn ekstra varme i 20 av sporvekslene på stasjonen. Sporvekselvarme  hindrer problemer med snø og is om vinteren. Senere i høst under en ny, planlagt stans i trafikken skal de resterende sporvekslene få ekstra varme.   

I nordenden av stasjonsområdet utførte Jernbaneverket også såkalt påleggsstøp på noen veksler. Dette vil gi reduksjon i støy fra trafikken for beboerne i området.