- Follobanen kombineres med høyhastighet

- Det skal ikke herske tvil om at Jernbaneverket planlegger det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski slik at banen kan kombineres med høyhastighet til kontinentet, fastslår prosjektsjef Anne Kathrine Kalager. Vi ser allikevel at det vil bli vanskelig å utnytte dimensjonering på 250 km/t på denne 22 kilometer lange banen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Alle tog, også høyhastighetstog, bruker tid både på å komme opp i fart og på nedbremsing. Årsaken til dette er togets vekt, men også terrenget har betydning for hvor raskt et tog kan akselerere og bremse.  

- Mellom Oslo og Ski har vi en terrengmessig stigning på ca 100 meter, forklarer Kalager. Dette får praktiske konsekvenser for hastigheten til togene på Follobanen. Når vi kjører i nedoverbakken fra Ski til Oslo rekker togene å nå opp i 250 km/t over en strekning på ca 6 km, før togene må bremse ned til stopp på Oslo S. Dette gjelder tog som har passert Ski stasjon i 130 km/t.  

 Illustrasjon: Jernbaneverket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Fra Oslo S og sydover starter togene fra 0 km/ t inne på Oslo S, og så må de akselerere i oppoverbakke. Da rekker togene rett og slett ikke å nå opp i mer enn ca 240 km/t før de må bremse ned mot Ski stasjon.    

Illustrasjon: Jernbaneverket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porten til Europa
I de to kommende årene skal høyhastighetsbaner i Norge utredes videre, blant annet strekningen mellom Oslo og Göteborg.  

- I planleggingen av Follobanen står det helt klart for Jernbaneverket at Follobanen er det første trinnet i en høyhastighetsbane til Europa, fastslår Kalager. Vi kan gjerne kalle Follobanen for porten til kontinentet, og vi skal legge til rette for at prosjektet dobbeltspor Oslo-Ski skal kunne kombineres med en ny høyhastighetsbane.  

- Det er absolutt tenkelig at en fremtidig høyhastighetsbane fortsetter sydover i egen trasé forbi Ski, mens Follobanen blir en avgrening inn til Ski stasjon. Da vil kunne 250 km/t oppnås omtrent ved Ski. Vi har dette med oss i tankene under planleggingen av det nye dobbeltsporet. Vårt mål er at Follobanen skal være en fremtidsrettet løsning, og ikke et fremtidig problem.  

En ny hverdag for pendlerne
Follobanen vil ikke bare ha stor betydning for fremtidig høyhastighet til utlandet, men banen vil også endre hverdagen for togpassasjerer og godsselskaper i regionen. Follobanen vil spille en viktig rolle for togpassasjerene på både lokalt, regional og internasjonalt nivå.  

 - Med Follobanen og Østfoldbanen i samspill er det mulig å kjøre mer enn dobbelt så mange tog sammenlignet med i dag, sier Kalager. Lokaltog og godstog skal gå på Østfoldbanen, mens raske langdistansetog og regiontog skal kjøre Follobanen. Det vil også være mulig å kjøre godstog på Follobanen, men kanskje fortrinnsvis i perioder med liten trafikk. Togpassasjerene vil ikke bare oppleve flere avganger og raskere tog, men punktligheten vil også forbedres.    

 Strenge, jernbanetekniske krav må oppfylles for høyhastighet
Når en banestrekning skal dimensjoneres for 250 km/t må flere betingelser oppfylles. Sporets geometri har avgjørende betydning, og desto rettere en strekning er, desto raskere kan togene kjøre.  

Follobanen planlegges for høyhastighet. Foto: Jernbaneverket/ Øystein Grue.- Follobanen skal selvsagt ikke ha svinger som hindrer høy hastighet, sier Kalager. Derimot ligger det en sving syd for Ski stasjon som medfører at Ski stasjon må passeres i 130 km/t. Denne svingen ligger inne i en tunnel som ble bygget på 90-tallet, og å rette ut denne svingen er ikke en del av verken Follobanen eller nye Ski stasjon.  

Jernbanetekniske installasjoner som skinnegang og kontaktledning må også være tilpasset hastigheten, og ikke minst må tunneler bygges store nok slik at luftmotstanden ikke blir et problem for farten.   

- Tunnelens størrelse, det såkalte tunnelprofilet, er den største kostnadsdrivende faktoren ved å bygge for 250 km/t fremfor 200 km/t, forteller Kalager. Som fagetat er vi også pålagt å vurdere om det virkelig lønner seg samfunnsøkonomisk å bygge for en hastighet man i liten grad får utnyttet.