Nyheter og naboinformasjon

 • Velkommen til utstilling og åpent møte

  Hvordan kan den nye Middelalderparken bli? Oslo kommune, Riksantikvaren og Jernbaneverket ønsker velkommen til utstilling fra 24. april til 2. juni og folkemøte 14. mai. Se film om utstillingen

 • Nye løsninger for Middelalderparken

  Hvordan skal den nye Middelalderparken se ut? Tre forslag er overlevert til Oslo kommune, Riksantikvaren og Jernbaneverket. Forslagene skal stilles ut utenfor Oslo Sentralstasjon.

 • Hvem bygger Follobanen inn mot Oslo S?

  Prekvalifisering for den tredje av totalt fire totalentrepriser for bygging av Follobanen, er nå lagt ut i markedet. Jernbaneverket søker entreprenører i det norske og internasjonale markedet.

 • Follobanen signerer kontrakt med Skanska

  Jernbaneverket og Skanska Norge AS har signert kontrakt på forberedende arbeider for Follobaneprosjektet. Skanska starter opp med arbeidene i Gamlebyen i Oslo i løpet av april og skal etter planen jobbe gjennom hele 2014.

 • Middelalderparken tar form

  Plan- og bygningsetaten, Riksantikvaren og Jernbaneverket har valgt ut tre arkitektteam som skal arbeide videre med utviklingsplaner for Middelalderparken. De tre partene, samt Kulturetaten og Byantikvaren, samarbeider fordi den nye Follobanen skal bygges under Middelalderparken.

 • Konkurranse om utforming av Middelalderparken

  Den viktige Middelalderparken i Oslo skal rustes opp og få ny utforming. Et parallelloppdrag lyses ut. Bak konkurransen står flere etater som har samarbeidet om valg av best mulig trasé for den nye Follobanen.

 • Østfoldbanen åpnes som planlagt

  Gjenåpningen av Østfoldbanen skjer etter planen kl. 02.00 torsdag 8. august. Jernbaneverket har avsluttet sine arbeider og togtrafikken vil dermed gå som normalt fra torsdag morgen.

 • Derfor kobles Follobanen til Oslo S

  Follobanens kobling direkte til Oslo S, vil sikre en reell mulighet for å øke trafikken mellom Oslo og Ski. Denne koblingen er også en del av en større kapasitetsplan for å skille togtrafikken etter hastighet og stoppmønster.

 • Rivearbeid og planlegging

  De nye togsporene til Follobanen og til Østfoldbanen skal gå i trasè under deler av Middelalderparken i Oslo. For å sikre en god trasè for det nye dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski,må blant annet bygningen Borgen rives.