Konsept for Oslo-Ski

Her finner du Jernbaneverkets sluttrapport fra konseptvurderingen av Follobanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Follobanen vil ha store effekter for togpassasjerer og godstransport. Foto: Jernbaneverket/ Øystein Grue.Jernbaneverket anbefalte i mars 2009 et nytt konsept for Follobanen med direktelinje mellom Oslo og Ski. Tidligere planer inkluderte nye knutepunktstasjoner på Kolbotn og Vevelstad. Anbefalingen om direktelinje er basert på en helhetlig vurdering av tekniske, økonomiske, samfunns- og transportmessige forhold. Rapporten finner du til høyre i denne saken.