Svarskjema grunnforhold og brønner

Jernbaneverket ønsker å kartlegge eksisterende og kommende energibrønner langs traséen for det nye dobbeltspor Oslo-Ski. Og vi trenger din hjelp!

Alt du skal gjøre er å fylle ut skjemaet under og trykke på ”Send skjema”.

Tilbakemeldingen vi får vil hjelpe oss til å kartlegge behovet for kontinuerlig overvåking av geologisk utsatte områder langs Follobanens trasé.

Høsten 2011 startet vi overvåking av utvalgte bygninger og boliger som helt eller delvis står på løsmasser. I byggeperioden vil dette hjelpe oss til å oppdage eventuelle endringer i grunnforholdene som kan påføre skader på husene. Din tilbakemelding er derfor viktig for oss!

På forhånd, tusen takk!

 
Navn (Fornavn Etternavn):
Adresse:
Telefon:
Gårds-/Bruksnummer:

FUNDAMENTERING
Hvordan er bygninger på eiendommen fundamentert?

BRØNN ( har du allerede varslet oss om din brønn, trenger du ikke fylle ut denne delen)
Er det brønn på eiendommen
Er brønnen i bruk?
Hva benyttes brønnen til?
Skriv inn i feltet nedenfor dersom du huket av for annet.

Eventuelle tillegsopplysninger