Veidekke Entreprenør AS bygger første del av Ski stasjon

Det aller første byggeoppdraget på Ski stasjon gikk til Veidekkes avdeling i Sarpsborg. Kontraktsummen er på kr 22.713.226,90 NOK, og arbeidet består av omfattende kabelomlegginger inne på stasjonsområdet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fornøyd med kontrakten: Fra høyre utbyggingsdirektør Stein Olav Nes og Vegard Eng, Veidekke AS. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.Kontrakten ble undertegnet tirsdag 27. april av utbyggingsdirektør Stein Olav Nes og Vegard Eng, Veidekkes avdelingsleder for Østfold. Byggearbeidene starter i begynnelsen av mai.  

- Vårt omdømme på Ski er avhengig av deres leveranse i byggeprosjektet, sier utbyggingsdirektør Stein Olav Nes.  

- Vi gleder oss til å ta fatt og er på plass i Ski så snart vi får tillatelse til å sette opp riggen, sier Eng. Veidekke AS er opptatt av å ha et godt forhold til omgivelsene.  

50 km kabler legges om
- Dette viktige oppdraget dreier seg om å rydde området, sier prosjektsjef Anne Kathrine Kalager. Totalt er det ca 50 km kabler som skal legges om i løpet av de forberedende arbeidene. Vi er ute etter full kontroll over alle kabler i grunnen slik at logistikken i de senere byggearbeidene vil fungere.     

Arbeidet på Ski stasjon er lagt opp slik at togtrafikken skal gå mest mulig uhindret under byggingen, og totalt blir det seks korte, togfrie perioder mens de forberedende arbeidene pågår i 2010.  

- Fra før av har Veidekke AS god kjennskap til å arbeide nær spor i drift, sier Eng.  

Flere kommende kontrakter
I juni skal Jernbaneverket inngå kontrakt for de første jernbanetekniske arbeidene på Ski stasjon. Neste kontrakt for grunnarbeider legges ut til høsten, og disse arbeidene er planlagt å starte i februar 2011. Kontrakt for neste års jernbanetekniske arbeider lyses ut over nyttår.