Toppmøte om beste løsning for Follobanen og ruiner

- Dialogen med Riksantikvaren er nå i god gjenge, konstaterer utbyggingssjef Anne Kathrine Kalager. Den 11. juni møttes jernbanedirektør Elisabeth Enger og riksantikvar Jørn Holme for å diskutere hvordan hensyn til kulturminner og løsninger for Follobanen kan forenes på best mulig måte.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Riksantikvar Jørn Holme og Jernbanedirektør Elisabeth Enger ser frem til samarbeid om Follobanen. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.

 - Sammen med Riksantikvaren skal vi komme frem til gode løsninger som ivaretar både de viktige kulturminnene i Gamlebyen og jernbanetekniske krav for Follobanen, sier Kalager. Vi setter stor pris på at innspillene fra Riksantikvaren kommer så tidlig i planleggingen, fordi da har vi gode muligheter til å sammen finne de beste løsningene.

- Vi oppfattet møtet som svært positivt, og både Jernbaneverket og Riksantikvaren ser muligheter til en felles vinn-vinn-situasjon i området. Riksantikvaren understreket også at han ønsker å bistå til rask planavklaring for Follobanen, og dette setter vi stor pris på, sier Kalager.

Jernbaneverket har foreslått to korridorer for Follobanen inn til Oslo S, og i løpet av høsten skal det gjøres et valg mellom disse. Den ene korridoren går via Dyvekes vei, og den andre via Loenga.

- Riksantikvaren har uttrykt klart at han liker dårlig korridoren via Dyvekes vei og gjennom Minneparken, påpeker Kalager. Dette er et viktig signal som vi tar med oss videre i planleggingen.

- Med korridor under Loenga kan vi unngå å grave opp Minneparken, sier Kalager. Da trenger vi bare ett spor i dagens tunnel under Minneparken, og det vil derfor være mulig å ruste opp denne fra innsiden.

Riksantikvaren har signalisert at overdekking i Klypen – sporområdet bak Middelalderparken – er ønskelig. Da kan Middelalderparken og området bak forbindes slik terrenget var i middelalderen.

- Det er fullt mulig å få til en utvidet overdekking av sporene i Klypen, sier Kalager. Dette spørsmålet og eventuelt omfanget av overdekking må vi avklare gjennom videre dialog. Målet vårt er å etterlate området i bedre stand enn det er i dag. Nå er samtaler både på saksbehandlernivå og på toppnivå i gang, og vi legger opp til en åpen prosess hvor vi sammen finner de beste løsningene for Follobanen og ruinene.