Strukton inn i tospann med Veidekke på Ski

Første kontrakt for jernbanetekniske arbeider på Ski stasjon ble tildelt Strukton Rail AS. Kontraktsummen er på kr 21 millioner NOK.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På Ski skal 50 km kabler legges om. Jernbaneverket og Veidekke er allerede i gang med gravingen. Foto: Frank Kobbhaug/ Jernbaneverket.- Strukton og Veidekke skal arbeide i tospann på Ski, sier prosjektleder Janette Brask. Tidligere i vår ble det inngått kontrakt med Veidekke AS om grunnarbeidene. Veidekke skal grave, mens Strukton skal legge nye kabler og utføre de jernbanetekniske arbeidene. Vi ser frem til et godt samarbeid for å få Ski stasjon til å fungere gjennom anleggstiden.

 Kontrakten ble undertegnet 26. mai av assisterende utbyggingsdirektør Per Arne Fredriksen og Strukton. Det kom inn i alt fire tilbud på oppdraget.  

River gamle spor
- I tillegg til kabelleggingen, omfatter de jernbanetekniske arbeidene flytting av en sporveksel og riving av 3200 meter med gamle spor, sier byggeleder Martin Skipperud.  

Flytting av vekselen gir bedre plass for de senere grunnarbeidene. Sporene som skal rives ligger i dag på vestsiden av stasjonen. Her skal det etter hvert legges nye spor for Follobanen.