Støyende arbeidshelg på Ski stasjon

- Denne helga blir det bråk på Ski stasjon, konstaterer prosjektleder Janette Brask. Det er dessverre ikke til å unngå støy når vi skal spunte hele 90 meter i løpet av 48 timer.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hele 90 meter med spunt skal vibreres ned i bakken i sørenden av Ski stasjon helgen 23.-25. oktober. Det blir den siste arbeidshelgen i 2010.
Arbeidene skal pågå fra natt til lørdag 23. oktober kl. 02:30 til og med mandag 25. oktober kl. 02:00. Av hensyn til anleggsarbeidernes sikkerhet stanses togtrafikken, men NSB setter opp buss for tog i perioden.

-Nabovarsel er sendt ut til beboere i området, og det er mulig å ta kontakt med Jernbaneverket om alternativ overnatting, sier Brask.

Ved spunting slås eller presses stålplater ned i bakken. Dette sikrer stasjonsområdet mot utglidninger når masser graves ut senere.

Forbereder for 2011
- Vi skal bruke den mest lydsvake metoden, lover Brask, men det vil allikevel bli til dels kraftig støy. Lyden kan komme i overkant av 100 desibel, noe som kan sammenlignes med et passerende tog eller en kraftig motorsykkel.

Spuntingen er forberedelser til neste fase av byggearbeidene. Da skal store mengder med dårlige eller forurensede masser skiftes ut, slik at de nye sporene som skal bygges blir riktig fundamentert.

-90 meter med spunting er mye, sier Brask, og det er allerede klart at dette blir en hektisk helg. Vi beklager støyen dette skaper i Ski sentrum, men til gjengjeld er dette årets siste storarbeid på Ski.

I tillegg til spuntingen, skal Jernbaneverket også gjøre andre arbeider på stasjonen disse nettene. Dette er blant annet gravearbeider og kabelskjøtinger.