Stort engasjement i Ski

Utforming av nye Ski stasjon vekker stort engasjement i Ski. Rundt 90 personer møtte opp da Jernbaneverket inviterte til informasjonsmøte om reguleringsplanen for prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Ja, det er jo tydelig at hvordan stasjonen vil se ut i framtiden er noe som engasjerer mange i Ski. Og lokalt engasjement er positivt for prosjektet, sier Janette Brask, prosjektleder for Follobanens endestasjon.

87 personer møtte opp på Jernbaneverkets informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet for Ski stasjon tirsdag 7. februar. Lokale politikere og jernbaneentusiaster fra Follo var sterkt representert. Kommunestyresalen i Rådhuset var fullsatt.


Mer plass for ny sporplan
Hensikten med møtet var å informere om behovet for å endre den allerede godkjente reguleringsplanen for Ski stasjon. Endringene muliggjør bygging av stasjonen basert på en ny sporplan som blant annet vil gi:

  • Høyere togkapasitet på stasjonen
  • En mer rasjonell drift av sporveier
  • Høyere hastighet for godstogene gjennom stasjonen

For de reisende betyr dette en langt bedre reiseopplevelse. Det blir lettere å orientere seg på stasjonen, for togene vil alltid stoppe på samme plattform avhenging av hvor de skal eller kommer fra.

- Den nye sporplanen skaper et behov for mer areal, særlig på vestsiden av stasjonen. Denne utvidelsen krever endringer i reguleringsplanen. Endringene er på ingen måte dramatiske, men vi vil nå berøre et næringsbygg ved stasjonen, og traseen nord for stasjonen blir bredere, sier Brask.

Stram fremdrift
Under informasjonsmøtet i Rådhuset ble det påpekt at endringene i reguleringsplanen for Ski stasjon bør godkjennes i løpet av 2012. Dette er viktig for at Jernbaneverket skal kunne opprettholde fremdriften på Follobanen.

- Vi har et godt samarbeid med Ski kommune, som er oppmerksom på hvor viktid det er å opprettholde fremdriften på prosjektet. Vårt ønske er å kunne få en godkjent reguleringsplan mot slutten av 2012, sier Brask.

Fram til 20. februar kan berørte og interessenter sende innspill på reguleringsplanarbeidet til Jernbaneverket.