Stor interesse for Follobanens leverandørdag

Den 6. april kom over 100 utenlandske og norske firmaer til Oslo for å møte Follobanen. – Vi vil takke alle firmaer som satte av tid til møtet, og vi gleder oss til å fortsatt holde kontakten med det europeiske markedet, sier Anne Kathrine Kalager, prosjektansvarlig for nytt dobbeltspor Oslo-Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Follobanen: Fremtiden er på vei. Foto: Øystein Grue/ Jernbaneverket.Totalt var det over 150 påmeldte deltagere til leverandørdagen. Store oppdrag er på vei til markedet i de kommende årene.

 - Vi ser med glede på at så mange viser interesse for Follobanen, fortsetter Kalager. Dette lover godt for konkurranse om de kommende oppdragene. Vi ønsket å benytte møtet for å gi et tidlig varsel til markedet. Presentasjonene fra møtet finner du til høyre i denne saken.

På agendaen stod innlegg fra Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen, prosjektansvarlig Anne Kathrine Kalager og prosjektlederne. Følgende prosjektledere presenterte parseller:

 - Innføring til Oslo S, Andreas Finstad (assisterende)

- Tunnelen, Lise Backer

- Strekningen nord for Ski stasjon, Sverre Lerbak

 - Ski stasjon, Janette Brask

- Jernbanetekniske fag og Ås forbikjøringsspor, Erling Haugnes

Kontraktsrådgiver Petter Heide Larsen presenterte kommende kontrakter, samt orienterte om at Jernbaneverket vurderer nye kontraktsformer for Follobanen. Ny kontraktstrategi vil bli presentert senere når utredningen er ferdig. Jernbaneverket har kontrahert et firma for å hjelpe til med disse kontraktsvurderingene.