Statlig godkjenning av planprogram for Oslo-Ski?

Miljøverndepartementet foreslår at planprogrammet for Oslo-Ski skal fastsettes av Samferdselsdepartementet. Dette vil bety at planprogrammet fortsatt blir sendt på høring til kommunene og befolkningen i Oslo, Oppegård og Ski, men kommunene vil være en sentral høringsinstans i stedet for vedtaksmyndighet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I dette området skal Follobanen inn til Oslo S. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.

En statlig godkjenning vil redusere risiko for forsinkelser i fremdriften.    
Kommunene er bedt om å komme med merknader til departementets forslag innen 20. november. I planprogrammet skal det fastsettes hvilke traseer og problemstillinger innen miljø og samfunn som skal utredes i den kommende konsekvensutredningen.  

- Vi vil fortsatt samarbeide om planleggingen i tett dialog med de tre kommunene, sier prosjektsjef Anne Kathrine Kalager. Lokalkunnskap er viktig for å få til en best mulig plan for dobbeltsporet, og vi vil gjøre vårt beste til å engasjere lokalbefolkningen i planarbeidet – uansett hvem som fastsetter planen.  

I forslaget ligger det også at Samferdselsdepartementet skal ta stilling til videre planprosess når planprogrammet fastsettes over nyttår. Avgjørelsen om videre planbehandling og hvordan traseen skal fastsettes blir tatt i samarbeid med Jernbaneverket og på bakgrunn av uttalelser fra kommunene.  

 - I første omgang reduserer dette fremdriftsrisiko rundt behandlingen av planen, sier Kalager. Vi vil fortsatt understreke at det finnes ingen snarveier til en god planløsning. Alle tekniske og miljømessige utredninger må fortsatt gjennomføres.

Oslo-Ski ligger fremdeles an til å få byggestart i 2013 og ferdigstillelse i 2018.