Ski stasjon forberedes til vinteren

Helgen 4.-5. september stopper togtrafikken på Ski stasjon i 12 timer. Denne natten skal Jernbaneverket både bygge og forberede til den kommende vinteren.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Under den 12-timers lange brudd skal Ski stasjon forberedes til vinteren.Det blir satt opp buss for tog til og fra Ski stasjon fra og med lørdag 4. september kl. 20:15 til og med søndag 5. september kl. 08:15. Mens togene står, skal anleggsarbeidene foregå både tett inntil og på jernbanesporene.

-Vi skal bore under og langs sporene for å legge nye kabelrør og kabelkanaler, sier byggeleder på Ski stasjon Frank Kobbhaug. I tillegg skal vi grave betongfundamenter ned i bakken. Disse tilhører det framtidige signalanlegget, og dette arbeidet skal foregå i sørenden av plattformene.

Arbeid for en driftssikker jernbane om vinteren
Noe av det viktigste som skal gjøres under togstansen er å sette inn nye varmeelementer under sporvekslene på stasjonen. Dette vil forbedre driftssikkerheten om vinteren, slik at snø og is vil skape færre problemer for togtrafikken.

I tillegg skal skinnene i sporvekslene slipes. På den måten får togpassasjerene en mer komfortabel jernbane å kjøre på. Men beboerne rundt stasjonen vil også merke noe mindre støy fra togtrafikken.