Reguleringsplanen for Ski på høring

Ski kommune har lagt reguleringsplanen for Follobanen ut på offentlig høring. Fristen for å sende innspill og kommentarer er 22. juni 2012.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Reguleringsplanen som nå er ute på høring beskriver blant annet Follobanens trasé og arealbehov i Ski kommune, og gjelder for både tunnelstrekningen fra kommunegrensen Oppegård/Ski til Roås, og dagsonen mellom Langhus hagesenter og Kapelldammen.

Jernbaneverket har hatt et tett samarbeid med Ski kommune i utformingen av reguleringsplanen. - Det er en solid og grundig utredet reguleringsplan, som Ski kommune generelt sett er fornøyd med, sier Marit Bjørke, arealplanlegger i Ski kommune.

Spesielt opptatt av 3 saker
Ifølge Marit Bjørke er Ski kommune er spesielt opptatt av tre saker i reguleringsplanen:

- Miljøkonsekvensene av å drive tunnel med 2 tunnelboremaskiner fra Ski i retning nordover. Ski kommune har derfor bedt Jernbaneverket om å utrede muligheten for å bruke 4 tunnelboremaskiner fra Åsland.

- Tilrettelegging for viltkryss i området mellom Langhus hagesenter og Ensjø.

- Forholdene rundt Ensjø gård før, under og etter bygging av Follobanen.

- Vi ønsker å finne gode tekniske løsninger både for Follobanen og for Ski kommune. Vi skal derfor arbeide videre med enkelte forhold eller tekniske valg i høringsperioden, sier Bjørke.

Åpne møter
I reguleringsplanen gjør Jernbaneverket rede for de tekniske løsninger som er tiltenkt Follobanen. Det inkluderer, blant annet, tiltak i anleggsperioden, permanente endringer i lokal infrastruktur og et miljøprogram for Follobanens trasé gjennom Ski kommune.

Jernbaneverket skal, i samarbeid med Ski kommune, avholde 2 informasjonsmøter om reguleringsplanforslaget. På disse møtene skal prosjektledelsen møte lokalbefolkningen for å gi grundigere informasjon om Follobanen. Det vil være mulig å stille direkte spørsmål om prosjektet.

Møtt Jernbaneverket og Ski kommune på følgende møter:

  • 31. mai 2012 kl. 18.30 i kommunestyresalen på Ski Rådhus.
  •  5. juni 2012 kl. 18.30 i aulaen på Haugjordet ungdomsskole.

På høyre siden i denne saken finner du alle dokumentene knyttet til reguleringsplanen som nå er ute på høring.

Du kan også få mer informasjon på Ski kommune sin nettside.