Planskisse oversendt Oslo kommune

Jernbaneverket har oversendt planskisse for Follobanen til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Forslaget omfatter de delene av Follobanen som er i Oslo kommune.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planskissen danner grunnlaget for reguleringsplanen som senere skal sendes inn. Reguleringsplanen vil bli korrigert i forhold til de tilbakemeldinger Plan- og bygningsetaten gir på planskissen.

Videreføring av hovedpunkter

Planskissen viderefører tidligere planer og legger til grunn at Follobanen skal gå fra Oslo S gjennom Middelalderparken (Klypen) og inn i tunnel under Ekebergåsen. Alle sporene til både Follobanen og Østfoldbanen vil samles i Klypen og sporene vil her bli overbygget slik at områdene rundt Middelalderparken skal fremstå slik det gjør i dag. Tunnelen vil ha to separate løp og hele Follobanen skal dimensjoneres for hastigheter opp til 250 km/h. Et nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski vil halvere dagens reisetid og samtidig gi betydelig flere avganger i timen.
Planskissen følger de føringer som er gitt av Samferdselsdepartementet i planprogrammet fra september 2010.

Bakgrunnsdokumenter

Planskisse sendt til Plan- og bygningsetaten

Kart over reguleringsplanområde:

For øvrige dokumenter og vedlegg som er sendt til PBE henviser vi til PBE’s sider for saksinnsyn

Illustrasjon over Klypen