Planarbeidet på Ås er i gang

Jernbaneverket skal bygge to forbikjøringsspor i Ås kommune. Torsdag 15. september varslet vi om oppstart av planarbeidet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 

Et forbikjøringsspor fungerer som en lomme der noen tog, typisk saktegående godstog, kan kjøre ut til siden og la raske persontog kjøre forbi.

- Gjennom plan- og utredningsarbeidet skal vi finne riktig lokalisering av sporene, samt finne hensiktsmessige løsninger for adkomstveier og rigg- og anleggsområder, sier prosjektleder Truls Andersen.

Planområdet for prosjektet strekker seg fra jernbanens kryssing under E18 i nord til Fv.152, Drøbaksveien, i sør. Planen omfatter ett forbikjøringsspor på hver side av Østfoldbanen og driftsvei langs traseen.

- Vi har hatt et orienteringsmøte med Ås kommune og har god kommunikasjon med dem. For Jernbaneverket er det viktig å ha tett kontakt med alle instanser som kan bli er berørt av vårt prosjekt. Vi ønsker å ha dem med på laget, sier Andersen.

Jernbaneverket skal ha et informasjonsmøte om prosjektet mandag 17. oktober kl. 19.00 på Åsgård skole.