Østre linje kobles til Follobanen

Østfoldbanens Østre linje vil kunne benytte seg av Follobanen. Banene kobles sammen på nye Ski stasjon. På sikt kan det i tillegg bli bygget en avgrening til Østre linje sør for Ski stasjon - for å sikre effektiv trafikkflyt den dagen trafikken på Østfoldbanen blir veldig stor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når Follobanen står ferdig, blir det mulig med langt flere togavganger på Østfoldbanen. Hvordan det nye togtilbudet vil se ut i detalj, er det imidlertid for tidlig å si noe om. Fremtidig ruteopplegg er ikke lagt. Togsystemet på Østlandet henger tett sammen og mange planlagte jernbaneprosjekt på Østlandet spiller inn når den kabalen skal legges. Det som imidlertid er sikkert, er at togtilbudet blir bedre med flere avganger og kortere reisetid.

Vurderer ny avgrening sør for Ski

Det er kommet spørsmål til Jernbaneverket om togavganger på Østre linje kan risikere å ikke få benytte seg av Follobanen når den står klar. Bakgrunnen for dette er at planarbeid for en tenkt påkobling av Østre linje nord for Ski stasjon ikke lenger er en del av Follobanen. Påkobling nord for Ski stasjon ville ikke ha vært noen god løsning. Det ville ikke gitt optimal trafikkflyt, men redusert kapasiteten for nye Ski stasjon. Derfor skal Jernbaneverket heller se på mulighetene for en avgrening sør for Ski stasjon. Dette vurderes som et eget prosjekt.

Behovet for en slik avgrening vil oppstå først når det blir betydelig flere togavganger over Vestre linje. I mellomtiden vil koblingen på Ski stasjon kunne brukes for tog over Østre linje. Vi gjør oppmerksom på at det likevel ikke er gitt at alle avganger på Østre linje vil gå Follobanen. Det må vi komme tilbake til når ruteopplegget i fremtiden skal legges.