Omfattende konsekvensutredning underveis

Konsekvensutredningen for Follobanen kommer i midten av januar. – Dette er omfattende, sier arealplanleder Terje Vegem. 12 delutredninger basert på en mengde tekniske rapporter samles til en hovedrapport.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Mange hensyn må tas langs Follobanens trasé, her ved Middelalderparken og Klypen. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.- Målet vårt er å kartlegge alle konsekvenser som Follobanens bygging og drift gir for omgivelsene, forklarer Vegem. Høringen skal varsles i blant annet lokalaviser og pr post, og vi håper å få mange gode innspill for å gjøre konsekvensutredningen bedre. For oss er det viktigst å få kartlagt og vurdert alle konsekvenser før vi begynner byggingen, slik at vi unngår overraskelser.  

- Det blir mye å lese
Hver av delutredningene belyser viktige temaer for omgivelsene, og disse utredningene alene tilsvarer nærmere 700 sider. I tillegg kommer alle tekniske rapporter og notater.

 - Vårt råd er at alle berørte parter ser godt på hovedrapportens innholdsfortegnelse, sier Vegem. Det blir mye å lese alt, og vi forsøker å bygge opp hovedrapporten slik at folk kan se på det som er relevant for dem. Dersom du bor i Oslo er det antagelig mer interessant å lese om støyforhold i nabolaget enn i Ski kommune.

Delutredningene vil gå dypere inn i konsekvensene enn hovedrapporten.  De 12 rapportene er inndelt slik:

 • anleggsgjennomføring
 • støy
 • kultuminner og kulturmiljø
 • naturmiljø
 • friluftsliv
 • massetransport 
 • naturressurser
 • miljøbudsjett
 • byutvikling og arealbruk
 • grunnforhold
 • landskap 
 • utslipp


- Sammen med rådgiver Asplan Viak kvalitetssikrer vi nå at alle temaer er tilstrekkelig utredet, forteller Vegem. Opprinnelig planla vi å legge ut utredningen på offentlig høring før jul, men blant annet støyvurderingene viste seg å ta lenger tid enn vi først trodde. I tillegg har vi gjort enkelte forbedringer på traseen som har påvirket konsekvensutredningen.