Offentlig ettersyn av Follobanen i Oppegård

Oppegård kommune har lagt Follobanens reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Planen beskriver blant annet prosjektets arealbehov og hvordan utbyggingen kan påvirke natur og omgivelser.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverkets forslag til reguleringsplan er tilgjengelig på Oppegård kommune sin nettside. Den 21. august i Oppegård Rådhus er det planlagt et åpent informasjonsmøte for berørte, naboer og interessenter. Møtet starter kl. 18.00.

Follobanens strekning i Oppegård kommune har en lengde på rundt 1,9 kilometer (av total 22 kilometer), og den skal bygges som tunnel dypt i bakken. Reguleringsforslaget inkluderer også deler av et mulig riggområde ved Taraldrud, som blir etablert hvis tunnelen bygges ved konvensjonell sprengning. Størstedelen av dette riggområdet ligger i Ski kommune.

– I Oppegård kommune går Follobanen gjennom områder som er mindre bebygde. Men Jernbaneverket skal også ta vare på sårbar natur og viktige vannområder som Snipetjern, sier miljørådgiver Sigrunn Tytlandsvik.

Hensynet til våtmarksområder er blitt tydelig påpekt i tidligere høringsrunder av Jernbaneverkets planer i Oppegård.

– Den beste måten å beskytte områder som Snipetjern på er å bygge en tett tunnel, sier Tytlandsvik