Offentlig høring av reguleringsplaner

Follobanens reguleringsplaner i Oppegård og Ski er nå levert til kommunene. I løpet av sommeren skal begge planene legges ut på offentlig høring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Reguleringsplanene er viktige for de berørte kommunene da de beskriver blant annet Follobanens omfang, tekniske løsninger, funksjons- og kvalitetskrav, gjennomføring i anleggsfasen og landskapsutforming.

– Kommunene har vært positive og imøtekommende. Det har vært svært viktig for prosjektet, for vi har utarbeidet reguleringsplanene parallelt med detaljplanen, noe som har medført en rekke endringer underveis, kommenterer Svein Sørheim, som leder de offentlige planprosessene på Follobanen.

Begge drivemetodene
Reguleringsplanene tar høyde for at tunnelen kan bygges både med tunnelboremaskin og ved konvensjonell sprengning. På papiret ser dermed Follobanens inngrep betydelig større ut enn hva som i praksis blir når drivemetoden er avklart.

– Kommunene er kjent med denne situasjonen, og selv om de har meninger og preferanser, er det opp til Jernbaneverket å avgjøre saken. Men vi skal også ta hensyn til kommunenes interesser, sier Sørheim.

Prosjektets inngrep i Oppegård er lite, da Follobanen går i dyp tunnel gjennom kommunen. Men det vil være behov for anleggsområder i Oppegård dersom Jernbaneverket velger konvensjonell sprengning som drivemetode.

I Ski kommune har Follobanens omfang blitt noe større nord for Ski stasjon. Årsaken er to nye jernbanespor (såkalte godsspor) som vil sikre at godstrafikken ikke berører persontrafikken når Follobanen er i drift.

– Vi har hatt det hektisk de siste måneder. Nå tar kommunene stafettpinnen videre med å behandle reguleringsplanene, sende dem ut på offentlig høring og godkjenne dem mot slutten av 2012, sier Sørheim.

Politisk behandling av Follobanens reguleringsplaner:
Ski kommune: 24. april 2012
Oppegård kommune: 5. juni