Lite forurensning ved Ski stasjon

Til tross for omfattende graving av grøfter rundt Ski stasjon, har prøvene foreløpig ikke avdekket nevneverdig forurensning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prøvene tatt rundt Ski stasjon de siste ukene viser lite forurensning under bakken.

Riktig behandling av forurensede masser har vært et sentralt tema i miljøplanleggingen av Oslo-Ski. Miljøhåndtering er høyst relevant i forbindelse med den pågående kabelomleggingen rundt Ski stasjon, for det graves både på øst- og vestsiden av jernbanesporene.

-Vårt miljøoppfølgingsprogram er godt i gang på Ski stasjon. Vi tar minst 1 prøve per hundre meter kabelgrøft.  Disse sendes fortløpende til analyse, forklarer Minna Wetlesen, miljørådgiver i Jernbaneverket.

Jernbaneverket er ansvarlig for å ta prøver av jordmassene og sende dem til laboratorium for analyse. Siden gravingen rundt Ski stasjon startet i mai 2010, er det funnet svært lite forurensede masser.

Forventer å finne noe
Av de 6 prøvene som ble tatt i grøftene rundt stasjonen i uke 29, har kun én vært lettere forurenset. Forurensningen er såpass liten, at det ikke er nødvendig å deponere massene.

-Det vi har funnet av forurensing er innenfor akseptkriterier fastsatt av Klima- og forurensningsdirektoratet.  Det vil si at jorda kan brukes om igjen på samme sted uten større risiko, sier Minna.

Men det forventes at mer forurensede masser vil dukke opp i tiden framover.

-Jo mindre forurensede masser vi finner, jo bedre det er for miljøet. Men vi forventer å finne mer forurensede masser. Det har vært håndtering av både olje og kreosot i stasjonsområdet i gamle dager, og dette vil nok vise seg, sier Minna Wetlesen.